Instruktioner

För att eleverna lättare ska få en förståelse för uppdraget och företagets/organisationens verksamhet startar uppdraget med ett antal öppna frågor. Frågorna hittar du under respektive uppdrag under rubriken ”Tips på frågor att diskutera i klassrummet”.

När ni arbetar med frågorna kan du med fördel använda dig av EPA-modellen. Ni kan lösa uppdragen i helklass eller dela upp klassen i grupper där varje grupp arbetar med sin egen lösning på uppdraget.

Kom ihåg att ge eleverna utrymme för sina entreprenöriella förmågor genom att de får skapa en modell, film, affisch, broschyr, power point eller något annat för att visa upp sin lösning. Låt elevernas fantasi flöda. Tänk på att även presentationen är en del av tävlingen!

För att öka samverkan mellan samhället och skolan så lämnar våra uppdragsgivare i största möjliga mån feedback på lösningarna som skickas in till dem.

Via vår projektbank har du tillgång till flera olika övningar som du kan skicka ut digitalt till dina elever, t ex hur man gör en kampanj eller tidplan. Du har även tillgång till ett flertal utvärderingar som kan hjälpa er i tävlingen!

Anmälan:

Vad roligt att du och din klass vill vara med i tävlingen Väldens bästa problemlösare! För att delta behöver du anmäla klassen till tävlingen. Genom att anmäla er får du:

✔ En kostnadsfri introduktionsföreläsning av oss på Framtidsfrön för att få igång kreativiteten hos eleverna.

✔ Startkit i Världens bästa problemlösare.

✔ Handledning vid behov.

✔ Chans att vinna fina priser till hela klassen!

Skicka in bidrag:


När ni känner er klara med uppgiften skickar in ert bidrag till skarpauppdrag@framtidsfron.se senast 6:e april 2023.

  • Skriv ”TÄVLING 2022” i ämnesraden.
  • Filen ska vara i PDF eller MP4-format.
  • Döp bifogade filen till skola.klass.förnamn.uppdragsgivare
  • Ni får skicka in så många bidrag ni vill!

Juryn (bestående av företagens representanter och Framtidsfrön) bedömer både lösning och presentation.