1. Välj bland uppdragsgivarna nedan.

2. Välj ett uppdrag som passar er årskurs.

3. Gå igenom diskussionsfrågor.

4. Titta på uppdragsfilmen.

5. Lös uppdraget och arbeta fram en bra presentation av lösningen.

6. Skicka in ert bidrag till oss och håll tummarna!