Låt eleverna skapa framtiden i er kommun!

Arbetar du på en kommun eller är en lokal aktör som vill involvera just din kommuns elever i er näringslivsutveckling? Är ni en skola som vill ha hjälp i ert arbete med skola arbetsliv? 

Vi på Framtidsfrön har lång erfarenhet av att skräddarsy samarbeten mellan skola och arbetsliv och hjälper er gärna med att ta fram egna spännande uppdrag för eleverna i just er kommun.

Elevernas uppdrag är att visa hur de vill att kommunen ska vara, vad som ska finnas här för att locka. De får spåna fritt ur en åttondeklassares perspektiv. Skolan ska ju också finnas i verkligheten och elever få träna sin kreativitet.

Sarah Åkerblom, näringslivssamordnare.

Genom ett samarbete med kommunen och/eller det lokala näringslivet ökar elevens förståelse kring hur deras lokala arbetsliv ser ut. Utöver kunskap om det lokala arbetslivet i sin hemkommun bidrar ett samarbete till en ökad valkompetens inför både utbildningsval samt framtida yrkesval.

Kontakta oss för att få tips på hur ni kan gå tillväga!

Varför lokala uppdrag?

Genom att låta era elever arbeta med lokala uppdragsgivare:

✔ Ökar elevens valkompetens.

✔ Ökar kännedomen kring er kommuns och näringslivets arbete.

✔ Får ni höra röster från er kommuns yngre invånare.

✔ Ger ni elever i er kommun möjligheten till ett kul och kreativt arbete.

Goda exempel

Elever i Hammarö hjälper kommun med hälsoutmaning

Genom utmaningen ”Feel good på Hammarö” har elever i årskurs 2 och 5 hjälpt kommunen i sitt arbete med att bli Sveriges friskaste kommun 2023. Förra veckan presenterades de vinnande bidragen och eleverna bakom idéerna fick ta emot priser i en festlig ceremoni.

Åttondeklassare hjälper kommun att bli mer attraktiv

En vattenpark, en ungdomsgård och ett aktivitetshus där man kan hyra fritidsredskap. Det är några av förslagen på hur Valdemarsvik ska bli en mer attraktiv kommun för unga. För andra året i rad får elever från Vammarskolan, med ledning av Framtidsfrön, hjälpa kommunen med ett så kallat skarpt uppdrag.