Låt eleverna skapa framtiden i er kommun!

Arbetar du på en kommun eller är en lokal aktör som vill involvera just din kommuns elever i er näringslivsutveckling? Är ni en skola som vill ha hjälp i ert arbete med skola arbetsliv? 

Vi på Framtidsfrön har lång erfarenhet av att skräddarsy samarbeten mellan skola och arbetsliv och hjälper er gärna med att ta fram egna spännande uppdrag för eleverna i just er kommun.

Elevernas uppdrag är att visa hur de vill att kommunen ska vara, vad som ska finnas här för att locka. De får spåna fritt ur en åttondeklassares perspektiv. Skolan ska ju också finnas i verkligheten och elever få träna sin kreativitet.

Sarah Åkerblom, näringslivssamordnare.

Genom ett samarbete med kommunen och/eller det lokala näringslivet ökar elevens förståelse kring hur deras lokala arbetsliv ser ut. Utöver kunskap om det lokala arbetslivet i sin hemkommun bidrar ett samarbete till en ökad valkompetens inför både utbildningsval samt framtida yrkesval.

Kontakta oss för att få tips på hur ni kan gå tillväga!

Varför lokala uppdrag?

Genom att låta era elever arbeta med lokala uppdragsgivare:

✔ Ökar elevens valkompetens.

✔ Ökar kännedomen kring er kommuns och näringslivets arbete.

✔ Får ni höra röster från er kommuns yngre invånare.

✔ Ger ni elever i er kommun möjligheten till ett kul och kreativt arbete.

Goda exempel

Kreativa lösningar för framtidens tågstation i Norrköping

Över 300 elever från åk 1-9 hjälpte Samhällsbyggnadskontoret att skapa framtidens tågstation i Norrköping. Några av lösningarna presenterades under SSA rikskonferens den 6-7 april, där också en vinnare korades.

Elever med många idéer för framtidens Valdemarsvik

En glastunnel under Valdemarsviken med tillhörande undervattenshotell och vattenhopptorn i Grännäs: det var några förslag som årskurs åtta kom med under torsdagen när Framtidsfrön gästade.