Podverkstan

Säg det i en podcast!

I Podverkstan får eleverna chansen att skapa och marknadsföra sin egen podcast. Vad kan man göra radio om och hur går processen från idé till färdigt program till?

I Podverkstaden arbetar eleverna med hela processen från idé till färdig produkt. Eleverna tränas i att formulera ett budskap, att arbeta med teknisk bearbetning av ljudfiler samt att marknadsföra sin färdiga produkt. På så sätt kopplas många ämnen samman och eleverna får insikt i hur man kan nå ut med sitt budskap via radio.

I Podverkstan diskuteras yrkesval kopplade till radio och eleverna får möjlighet att rapportera utanför klassrummet. Podverkstan blir därför ett spännande och nutidsförankrat sätt att möta omvärlden.