Tidsresan

Tidsresan hjälper eleverna att sätta samtiden i perspektiv

Med hjälp av fotografier får eleverna fundera över vad som karaktäriserar ett samhälle och hur samhället förändras över tid.

För att förstå vår samtid behöver vi ibland blicka bakåt. I Tidsresan får eleverna i grupp arbeta med att tolka samtiden och dåtiden med hjälp av fotografier. Eleverna får själva välja i vilken form de vill presentera sitt arbete.

Materialet involverar många av de komponenter som ingår i ett entreprenöriellt förhållningssätt. Eleverna får bland annat genom att arbeta i grupp stimulera sin samarbetsförmåga och ge utlopp för sin kreativitet i presentationen av sitt arbete.