NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden och arbetar bland annat med fastighetsutveckling, byggnation av bostäder, kontor, infrastruktur samt produktion av asfalt och stenmaterial.

NCC bygger moderna kontor för att människor ska få en bra arbetsmiljö och ska kunna trivas på sin arbetsplats men också vägar, broar och tunnlar för att kunna ta oss till skola, arbete, vänner och på semester.

NCC bidrar till positiv inverkan på samhällets utveckling i stort och har ett stort fokus på hållbarhet och på att minska klimatpåverkan. Vi behöver nu din hjälp att komma med nya idéer på hur vi ska ta oss an både klimatpåverkan och framtidens arbetsplatser.

Pris till det vinnande bidraget

Vinnaren får bjuda med hela klassen på ett biobesök!

Välj uppdrag:

Kopplar till globala målen: