Uddeholm AB har i 350 år varit en del av den svenska stålindustrin. När det gäller stål med extra hög renhet och kvalitet är Uddeholm världsledande.

Vi använder oss bara av återvunnet skrot samt stål som återvinns ur vår egen produktion. Genom att smälta skrotet, vårt eget returstål samt legeringsämnen av olika slag framställs så kallad göt. Den bearbetas sedan till platta eller runda stänger i olika storlekar. Dessa säljer vi till verktygsmakare som tillverkar verktyg för industrin.

Vårt löfte är att alltid producera stål som är så miljövänligt som möjligt, det är bland annat därför vi endast använder gamla saker av stål som vi smälter ned. Nya metoder innebär även att en del arbetsmoment ersätts av robotar. Dock är det människorna som tillsammans utgör Uddeholm.

Pris till det vinnande bidraget

Vinnaren får bjuda med hela klassen på valfri aktivitet för ett värde upp till 5000 kronor!

Välj uppdrag:

Kopplar till globala målen: